คลิปที่เกี่ยวข้อง

คดีอาชญากรรมเมืองกรุงเก่าพุ่ง นักโทษล้นเรือนจำ 2/3

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะเกาะติด 24 มีนาคม 2559 - คดีอาชญากรรมเมืองกรุงเก่าพุ่ง นักโทษล้นเรือนจำ 2/3

จากปัญหาจำนวนนักโทษที่เพิ่มสูงขึ้น ในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอนนี้ส่งผลอย่างมากในเรื่องของการควบคุมความปลอดภัย แต่ปรากฏว่าที่เรือนจำแห่งนี้มีผู้คุมไม่ถึง 60 คน แต่สามารถดูแลนักโทษที่มีเกือบ 4,000 คนได้อย่างเป็นระเบียบ

TAG : เจาะเกาะติดเจาะเกาะติด 24 มีนาคม 2559คดีอาชญากรรมเมืองกรุงเก่าพุ่ง นักโทษล้นเรือนจำ