อ๋อม อรรคพันธ์-จั๊กจั่น อคัมย์สิริ นำเข้าภาพยนตร์ส่วนพระองค์สัปดาห์ที่ 2

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - รายการพิเศษ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ในสัปดาห์นี้เสนอภาพพระราชกรณียกิจ และการเสด็จพระราชดำเดินเยือนประเทศเพื่อนบ้าน อ๋อม อรรคพันธ์ และ จั๊กจั่น อคัมย์สิริ รับหน้าที่สำคัญดำเนินรายการนำเข้าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในสัปดาห์ที่ 2 โดย อ๋อม อรรคพันธ์ เสนอชุด "พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่ทรงบำเพ็ญนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลาเดียวกัน จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ดำเนินรายการนำเข้าชุด การเสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปีพุทธศักราช 2503 ซึ่งเป็นที่หาชมได้ยาก โดยเบื้องหลังการถ่ายทำการดำเนินรายการนำเข้า นักแสดงทุกคนต่างใช้ความตั้งใจ ใช้วิธีท่องจำ ทำความเข้าใจถึงความหมายในแต่ละประโยคอย่างถ่องแท้ เพื่อถ่ายทอดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชุดนี้ได้อย่างครบถ้วน

TAG : อ๋อม อรรคพันธ์จั๊กจั่น อคัมย์สิรินำเข้าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์