จ.หนองบัวลำภู รวมพลังสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดหนองบัวลำภู ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ และชาวบ้าน รวมกว่า 300 คน สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเฉียบพลัน เป็น 1 ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย กำลังพล ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวทำดีตามรอยพ่อ ที่แปลงนา 20 ไร่ ของนายสมุน เครือแก้ว ชาวนาที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเฉียบพลันเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ทางจังหวัดจึงได้ระดมกำลังกันเข้ามาลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงภายในวันเดียว

ขณะที่ นายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำกำลังทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร รวมทั้งประชาชนกว่า 200 คน ลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนา นายจารุเกียรติ์ สิงหอังคานนท์ อายุ 77 ปี ชาวนาบ้านใหม่พัฒนา ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ เนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งมีฐานะยากจน การลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และเป็นกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ส่วนที่บริเวณแปลงเรียนรู้นาแปลงใหญ่ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 คน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชีวิตชาวนาในอดีต

ขณะที่บริเวณแปลงนา นายณรงค์ คุ้มศรีไวย์ ชาวนาบ้านหนองคู อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชมรมแม่บ้าน ผู้นำชุมชน และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อเหลือชาวนาที่ฐานะยากจน และข้าวกำลังเสียหายจากการแคลนแรงงานเกี่ยวข้าว

TAG : สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว