คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ประธานไม่เพลินด้วย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 23 พฤศจิกายน 2559 - ไปชมการเปิดงานด้วยเครื่องสีข้าวโบราณ ที่ทำเอาประธานเหงื่อตก

จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณนัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานเปิดงานจำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา การเปิดงานให้ประธานลงมือสีข้าวแบบโบราณ ซึ่งการสีข้าวต้องโยกให้เครื่องสีข้าวหมุน เพื่อขัดเปลือกข้าวออก แรกๆท่านผู้ว่าฯบ่นหมุนยาก ทั้งฝืด ทั้งหนัก แต่สักพักหมุนเพลิน คนดูก็เพลิน จนท่านผู้ว่าฯเริ่มไม่เพลินด้วย ต้องถาม พอหรือยัง

TAG : สะเก็ดข่าวประธานไม่เพลินด้วยเปิดงานด้วยเครื่องสีข้าวโบราณงานจำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนาช่วยชาวนาสีข้าวแบบโบราณ