ชาวยะลาร่วม กวนอาซูรอ ในกระทะใหญ่สุดในประเทศไทย พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวยะลา ร่วมกวนอาซูรอในกระทะใหญ่ที่สุดในไทยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัย

ลานภายในบริเวณ โรงเรียนศรีชีวันวิทยา บ้านเจาะกาโป อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างแสดงถึงความรักความสมัครสมานสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร้อยรวมดวงใจทุกดวงของประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในงานนอกจากประชาชนได้กวนอาซูรอในกระทะใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้มีตัวแทนของ บริษัทพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ พัทยา(ประเทศไทย) มาบันทึกและออกหนังสือรับรองว่าเป็นกระทะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความกว้าง 10 เมตร และลึก 1 เมตร 10 เซนติเมตร โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมกว่า1หมื่นคน

TAG : กวนอาซูรอกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี