ช่วยเหลือพนักงานชลบุรีเกือบ 100 คนถูกเลิกจ้าง หลังบริษัทปิดกิจการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าช่วยเหลือพนักงานเกือบ 100 คน หลังบริษัทปิดกิจการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จากกรณีบริษัทแห่งหนึ่ง ในอำเภอหนองใหญ่ ปิดกิจการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้พนักงานจำนวน 92 คน ไม่มีงานทำและไม่ได้รับค่าชดเชย โดยที่ผ่านมา มีการเจรจาระหว่างนายจ้าง ตัวแทนพนักงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ความคืบหน้า นายวิเชียร เสงี่ยม หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานฯ จะออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย เพื่อจะนำเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน ส่วนค่าจ้างที่ติดค้างพนักงานนั้น เบื้องต้นทางบริษัทฯ รับปากจะจ่ายค่าเงินจ้างที่เหลือให้ทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ส่วนเงินค่าชดเชย จะได้รับตามขั้นตอนของกฎหมาย

TAG : ช่วยเหลือพนักงานชลบุรีช่วยพนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทปิดกิจการ