คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : หนูทำผิดอะไร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 24 พฤศจิกายน 2559 - ผู้ชมทางบ้านส่งคลิปมาให้ชม เป็นเรื่องของการทำการเกษตรแบบพอเพียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวิศรุต หนูทอง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ ของคุณกิตติกร วรการ ทำการเกษตรแบบผสมผสานหลายอย่าง ทั้งปลูกพืช ปลูกผัก ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อาหารที่ให้ไก่นั้นก็นำหญ้าที่ปลูกมาบดสับให้ละเอียด แล้วก็นำมาผสมกับหัวอาหาร พอถึงเวลาให้อาหารเข็นรถมาที่เล้าไก่ ไก่รู้เวลา วิ่งปรี่กันมาเป็นแถว ทีมงานนักศึกษาก็ไปถ่ายทำอย่างใกล้ชิด แต่ปรากฏว่าทีมไปทำอะไรให้ไก่ไม่พอใจเข้า วิ่งหนีหน้าตั้งมาเลย

ดุขนาดนี้ให้เฝ้าบ้านแทนสุนัขได้เลย

TAG : สะเก็ดข่าวหนูทำผิดอะไรให้อาหารไก่ไก่ดุนครศรีธรรมราชเกษตรแบบผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง