นักแสดงต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมเล่นละครเทิดพระเกียรติ ชุด ใต้ร่มพระบารมี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เส้นทางบันเทิง - ช่อง 7 สี เตรียมเสนอละครเทิดพระเกียรติ ชุด ใต้ร่มพระบารมี 9 เรื่อง 9 ผู้ผลิตละคร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตัวแทนนักแสดงและผู้ผลิตละครต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้ง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสร่วมเล่นละคร ที่น้อมนำเรื่องราวพระอัจฉริยภาพ โครงการพระราชดำริ และพระบรมราโชวาทต่างๆ มานำเสนอให้ผู้ชมได้ชม

ละครเทิดพระเกียรติ ชุด ใต้ร่มพระบารมี ทั้ง ครูของแผ่นดิน, คลื่นแห่งศรัทธา, จากฟากฟ้าสุราลัย, เพลงแห่งแสงตะวัน, ทางของพ่อ, แสงสุดท้าย, เพียงพอที่พอเพียง, อาทิตย์อับแสง และจงรักภักดี ธันวาคมนี้ได้ชมกัน

TAG : ละครเทิดพระเกียรติ ชุด ใต้ร่มพระบารมีละครเทิดพระเกียรติละครเทิดพระเกียรติ ช่อง 7จิณณ์ จิณณะมุก มุกดาพระพาย รมิดาชาลีน่า ไบเลย์ครูของแผ่นดินคลื่นแห่งศรัทธาจากฟากฟ้าสุราลัยเพลงแห่งแสงตะวันทางของพ่อแสงสุดท้ายเพียงพอที่พอเพียงอาทิตย์อับแสง