กิจกรรมรวมพลคนทำดีเพื่อพ่อ ออกหน่วยแพทย์ให้บริการฟรี จ.ฉะเชิงเทรา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดโครงการ รวมพลคนทำดีเพื่อพ่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

โดยกิจกรรมรวมพลคนทำดีเพื่อพ่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบางปะกง นอกจากนี้ยังได้นำวิถีแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ อย่างการ นวดตอกเส้น มาให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

TAG : ออกหน่วยแพทย์ให้บริการฟรีรวมพลคนทำดีเพื่อพ่อทำความดี