เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ณ ดอยอ่างขาง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ต้นพลับป่า ต้นเมเปิ้ล และซากุระญี่ปุ่น ที่เตรียมแบ่งบาน เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวของทุกปี แสดงให้เห็นว่าบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่เต็มไปด้วยไม้ต่างถิ่นนานาชนิด เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ว่าต้องใช้ป่าเพื่ออยู่อาศัย จึงทรงนำไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูก เพื่อดำรงให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ บางส่วนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวไทยภูเขา เป็นที่มาของการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่างป่ากับคน             

พี่มนตรี นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เล่าให้เราฟังถึงหลักการที่เคยมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ว่า หัวใจสำคัญ 3 ประการของการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา”

ระหว่างที่เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฝนก็ตกลงมา แต่ยังไม่ทันจะหลบเข้าร่ม พี่มนตรี บอกว่า ฝนที่เห็นนี้คือ ฝนหลวง ลักษณะจะแตกต่างจากฝนธรรมชาติที่เป็นเม็ดอย่างเห็นได้ชัด ทุกคนพร้อมใจกันเงยหน้ารับฝน และนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้นไม้ที่นี่ถึงอุดมสมบูรณ์ตลอดปี เพราะปกติแล้วฝนธรรมชาติจะตกไม่ถึง 10 วัน     

พี่มนตรี พาเดินทางต่อไปยังบ้านขอบด้ง หมู่บ้านที่ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอดำอาศัยอยู่ เดิมเป็นหมู่บ้านที่ยึดการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก เป็นชนเผ่าแรกที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยม ทรงเลือกที่จะเข้าถึง จลู ผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่มาของภาพเสวยเหล้าดองกับชาวบ้านเพื่อสร้างความสนิทสนมไว้ใจ ก่อนที่จะเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ให้เปลี่ยนมาปลูกพืชเมืองหนาวแทน

ปัจจุบันชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแห่งนี้ ยึดอาชีพการเกษตร และทำหัตถกรรมกำไลหญ้าอิบูแค เป็นหลัก เช่นเดียวกันกับชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่อง ที่บ้านนอแล ที่ยึดอาชีพเกษตรปลูกพืชหมุนเวียน ตามทฤษฎีของพระองค์ ซึ่งดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของหมู่บ้านนอแล ที่เคยมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมที่นี่ พ.ศ. 2525

ก่อนกลับเรามุ่งหน้าไปชมความสวยงามของไร่ชา 2000 ที่นำทางโดยคุณลุง จำรัส พนักงานคนแรกของโครงการหลวง ที่มีโอกาสถวายงานมานานกว่า 40 ปี คุณลุงพาเดินลัดเลาะตามป่าหลายกิโล คุณลุงเล่าให้ฟังว่า นี่เป็นเส้นทางจริงที่ไม่ผ่านการบูรณะ เหมือนครั้งที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อสำรวจเส้นทางในการพัฒนาที่ดิน ในการเปลี่ยนไร่ฝิ่นมาปลูกพืชเมืองหนาว แต่เมื่อเกิดไฟป่า จึงเปลี่ยนมาปลูกเป็นไร่ชาแทน

รอยยิ้มบนใบหน้าของชาวบ้านที่อาศัยบนดอยอ่างขาง เป็นเครื่องยืนยันที่มีชีวิต ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเปลี่ยนแผ่นดินนี้ให้กลายเป็นความสุข สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน

อันมาจากพร 3 ประการ สู่ความสำเร็จ เข้าใจ ที่ทรงใช้และฝากไว้ให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละคน

TAG : ดอยอ่างขาง