นักแสดงละครเกิดเป็นกา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นักแสดงละครเกิดเป็นกา

1. บอส  โตนนท์  วงบุญ   แสดงเป็น พงษ์วัฒน์
2. พาย  รมิดา  ธีรพัฒน์   แสดงเป็น กระแต
3. กุ๊กกิ๊ก  กชกร  ส่งแสงเติม  แสดงเป็น เต็มดาว
4. เขต  ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส  แสดงเป็น เชิดศักดิ์
5. น้ำฝน  ปริตา  ไชยรักษ์  แสดงเป็น เมย์
6. ปาแปง  กุมภ์  ทองพุทธรักษ์  แสดงเป็น ทม
7. หลิน  นุศรา  ประวันณา  แสดงเป็น บุญเพ็ญ
8. หนุ่ม  สุรวุฑ  ไหมกัน   แสดงเป็น ชายชล
9. เอ๋  รชยา  รักกสิกรณ์  สดงเป็น กานดา
10. อ้วน  มณีนุช  เสมรสุต   แสดงเป็น ชาดา
11. เดียร์  ปริษา  ทนาวิวัฒน์  แสดงเป็น บุญพา
12. อ๋อง  กษาปณ์  จำปาดิบ  แสดงเป็น หวัง
13. ซูกัส  บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์  แสดงเป็น พิริยะ
14. ติ๊กตั๊ก  ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี   แสดงเป็น โฉมสุดา
15. จิ๋ม  ปนัดดา  โกมารทัต  แสดงเป็น คุณหญิงภูรี
16. ดี้  ปัทมา  ปานทอง  แสดงเป็น เพียงพิศ
17. ตุ๊ก  ทัศนีย์  สีดาสมุทร  แสดงเป็น ตาบ
18. ใยบัว  ฐิติวัลย์  กล้าตลุมบอน  แสดงเป็น เริง
19. อ๋อย  พรอนันต์ ศรีจันทร์  แสดงเป็น เลื่อม
20. งู  ธรรมศักดิ์ สุริยน   แสดงเป็น หว่าง

TAG : นักแสดงละครเกิดเป็นกานักแสดงเกิดเป็นกาละครเกิดเป็นกาเกิดเป็นกา