สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ 23 มี.ค.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ กรุงเทพมหานคร ใกล้ครองจ้าวเหรียญทอง ไปติดตามการรายงานจาก คุณนภัสกรณ์เสรีโรจนสิริ และ คุณวรรณธิดา โชติมโนธรรม

ตารางสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ทอง 77 เงิน 76 ทองแดง 83
อันดับ 2 ชลบุรี ทอง 36 เงิน 31 ทองแดง 31
อันดับ 3 นครศรีธรรมราช ทอง 33 เงิน 31 ทองแดง 35
อันดับ 4 นครราชสีมา ทอง 29 เงิน 22 ทองแดง 12
อันดับ 5 สุพรรณบุรี ทอง 27 เงิน 26 ทองแดง 26

TAG : ชุมพร ระนองเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33