สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ 26 มี.ค.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ปิดการแข่งขันในวันนี้แล้ว ติดตามรายงานสดจากคุณ นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ

ตารางสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ทอง 122 เงิน 104 ทองแดง 120
อันดับ 2 นครราชสีมา ทอง 49 เงิน 33 ทองแดง 26
อันดับ 3 ชลบุรี ทอง 42 เงิน 43 ทองแดง 47
อันดับ 4 สุพรรณบุรี ทอง 38 เงิน 40 ทองแดง 38
อันดับ 5 นครศรีธรรมราช ทอง 22 เงิน 36 ทองแดง 46
อันดับ 6  เชียงใหม่ ทอง 22 เงิน 24 ทองแดง 46

TAG : ชุมพร ระนองเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33