ประวิตร เตรียมนั่งเก้าอี้ประธานฯโอลิมปิกไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมรับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คนใหม่ ในวันที่ 5 เมษายนนี้

ซึ่งในวันนี้มีการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปี 2559 มีวาระสำคัญคือ การอำลาตำแหน่งของประธานคณะกรรมการโอลิมปิก ของ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา หลังดำรงตำแหน่งมาถึง 4 สมัย เป็นระยะเวลา 16 ปี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จำนวน 23 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน มาทำหน้าที่ในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2564

โดยการเลือกประธานคณะกรรมการโอลิมปิกฯคนใหม่ จะมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ที่บ้านอัมพวัน ในวันที่ 5 เมษายน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะรับตำแหน่งเป็นประธานโอลิมปิกคนใหม่ โดยมี พลตรีจารึก อารีย์ราชการัณย์ เป็นรองประธานคนที่ 1 และเป็นเลขาธิการเหมือนหลายสมัยที่ผ่านมา

TAG : พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโอลิมปิกไทย