รู้หรือไม่? 4 เมษายน วันภาพยนตร์แห่งชาติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เชื่อว่าแฟนหนังหลายคนต้องไม่ทราบแน่ๆ ว่าวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทาน เพื่อให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของภาพยนตร์ไทย เพราะภาพยนตร์ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมบ้านเราได้ดีที่สุด

ไหนๆ วันที่ 4 เมษายน เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติ งั้นขอย้อนอดีตของวงการภาพยนตร์ไทยกันหน่อยดีกว่า ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือเรื่อง นางสาวสุวรรณ เข้าฉายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2466 จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาภาพยนตร์ออกมาเรื่อยๆ จนทำให้เกิดเป็นอุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งก็ได้มีงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทย ที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นมา เพื่อมอบรางวัลให้แก่ภาพยนตร์ไทยที่มืคุณภาพ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผลิต เช่น รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ รางวัลพระสุรัสวดี รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง และอื่นๆ อีกหลายรางวัล เชื่อว่าในอนาคตภาพยนตร์ไทยนั้นจะสามารถพัฒนาขึ้นไปเทียบชั้นกับภาพยนตร์ต่างชาติได้แน่นอน เพราะฉนั้นเราเป็นคนไทยก็อย่าลืมสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันด้วยจ้า

BUGABOO MOVIE 

TAG : 4 เมษายน วันภาพยนตร์แห่งชาติ วันภาพยนตร์แห่งชาติ 4 เมษายน ภาพยนตร์ไทย