ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในวันจันทร์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ถึงแม้จะเหลือวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อีก 2 วัน แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเลือกที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครบ้างแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภาคเหนือเข้ากรุงเทพมหานคร โดยถนนพหลโยธิน เส้นทางขาล่อง เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น เมื่อผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ ทำให้มีการจราจรติดขัดในบางช่วง โดยรถลงมาจากทางภาคเหนือ ผ่านถนนสาย 117 พิษณุโลก-นครสวรรค์ และถนนสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ มีปริมาณรถผ่านเข้าเมืองนครสวรรค์เพิ่มมากขึ้น และจะติดสะสมตามแยกไฟแดง นอกจากนี้มีการเปิดช่องทางสะพานเดชาติวงศ์เพิ่ม 2 ช่องจราจร เพื่อช่วยระบายรถ

ถนนมิตรภาพ ผ่านจากจังหวัดอีสานตอนบนลงมา จนถึงจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น และจะติดขัดและชะลอตัวบ้าง ในช่วงขึ้นเนินลำตะคองผ่านอำเภอปากช่อง เข้าสู่จังหวัดสระบุรี จะชะลอตัวในช่วงอำเภอมวกเหล็ก

ขณะที่ตามสถานีขนส่งในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดต่อรถ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจองตั๋วและรอขึ้นรถ เพื่อเดินทางกลับไปทำงานทั้งจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนที่เลือกเดินทางกลับในวันนี้ บอกว่าต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับพร้อมกันในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ ก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรอขึ้นรถไฟ เพื่อเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร โดยนายสถานีบอกว่า รถไฟถูกจองเต็มไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ 2560สงกรานต์60เดินทางกลับสงกรานต์