UN คัดเลือกตำรวจไทยร่วมปฏิบัติภารกิจที่ซูดานใต้ 1 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ตำรวจไทย 10 นาย ได้รับการคัดเลือกจาก องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (UN) เป็นตัวแทนตำรวจไทย ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ที่เมืองจูป้า สาธารณรัฐซูดานใต้ โดยมีหน้าที่ฝึกอบรมตำรวจซูดานในการป้องปรามอาชญากรรม และสนับสนุนการยุติสงครามภายในประเทศ เนื่องจากสาธารณรัฐซูดานใต้ เพิ่งแยกตัวจากประเทศซูดาน ทำให้ยังมีความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนา และเผ่าพันธุ์

และในจำนวนตำรวจทั้ง 10 นายนี้ มีตำรวจหญิง 3 นาย ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเด็กและสตรี ช่วยเหลือด้านการแพทย์ และนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปแก้ไขปัญหาความยากจนและความขาดแคลนอาหารภายในประเทศ

TAG :