เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา, ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 16 เมย 60ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ราชบัณฑิตยสภาเนคเทค