ศปถ. สรุปมาตรการ 7 วันอันตราย 6 วัน เสียชีวิตแล้ว 335 คน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สรุปมาตรการ 7 วันอันตราย ช่วง 6 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 335 คน

โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่ 11-16 เมษายน 2560 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3,388 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 335 คน และผู้บาดเจ็บ 3,506 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือจังหวัดเชียงใหม่ 153 ครั้ง แต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 17 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 160 คน สาเหตุคือเมาแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง

ศปถ. ย้ำให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เน้นตามด่านตรวจต่างๆ ประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และบริหารจัดการการจราจรให้มีความคล่องตัว

TAG : สรุปมาตรการ 7 วันอันตราย7 วันอันตรายอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 60เทศกาลสงกรานต์อุบัติเหตุสงกรานต์