เช้านี้เพื่อสังคม - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินหน้าโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดตัวกิจกรรม "PEA ห่วงใย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม" นำร่อง 5 โครงการสำคัญ คือ PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล, PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี, โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA, โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 4 เชือก และ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า

TAG : เช้านี้เพื่อสังคมโครงการ PEAPEAการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค