อากาศร้อนจัด! ปลากระชังเขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา น็อกน้ำตาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - อากาศในจังหวัดนครราชสีมาร้อนจัด อุณหภูมิแตะ 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปลากระชังในเขื่อนลำแชะ น็อกน้ำตาย ลอยเป็นแพ

สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกือบ 40 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลกระทบต่อปลา ที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในพื้นที่เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เริ่มทยอยตายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง เป็นสาเหตุทำให้ปลาเกิดอาการขาดอากาศออกซิเจนฉับพลัน จนเกิดน็อกน้ำและตายลง

นายสมพงษ์ วงษ์เบ้า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง เขื่อนลำแชะ บอกว่าต้องมาคอยตักปลาที่ตายวันละหลายสิบตัวให้กับเพื่อนบ้านนำไปประกอบอาหาร และแปรรูปเก็บไว้ขาย ซึ่งเป็นเวลากว่า 3 วันแล้วที่ปลาที่อยู่ในช่วงกำลังโตเต็มเตรียมจับส่งขายได้ทยอยตาย ถึงขณะนี้มีปลาตายไปนับร้อยตัว คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 7,000 บาท

อีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก คืออำเภอพระทองคำ ที่ล่าสุด โดยเฉพาะที่ตำบลหนองหอย ขณะนี้มี 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1, บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2, บ้านหนองกก หมู่ที่ 5, บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ซึ่งมีทั้งหมด 794 ครัวเรือน มีประชากร กว่า 2,600 คน ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เนื่องจากสระน้ำในหมู่บ้านได้แห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำประปาหมู่บ้านได้ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 5  ซึ่งชาวบ้านได้พาไปดูสระน้ำของหมู่บ้าน ที่เคยเก็บน้ำดิบสำหรับทำประปาหมู่บ้าน ปรากฏว่าน้ำได้แห้งขอดเหลือแค่ก้นสระ จนต้องอาศัยการเจาะน้ำบาดาลท้ายหมู่บ้าน เพื่อทำประปาใช้ชั่วคราวก่อน

TAG : อากาศร้อนหน้าร้อนภาคเหนืออากาศร้อนอุณหภูมิหน้าร้อนปลาในกระชังตายภัยแล้ง