อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เยือนเที่ยงบันเทิง พร้อมบทกวีนิพนธ์ 30 ปี ข้างคลองคันนายาวฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีรางวัลซีไรซ์ มาเยือน "เที่ยงบันเทิง" พร้อมบทกวีนิพนธ์ที่เป็นบางช่วงบางตอน จากหนังสือกวีชุดใหญ่ "30 ปี ข้างคลองคันนายาว เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ซึ่งรวบรวมบทกวีระหว่างปีพุทธศักราช 2521 - 2522 ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุบ้านการเมืองสำคัญ และกระแสความเปลี่ยนแปลงของคนตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเรียกได้ว่าหนังสือกวีชุดนี้ เป็นมรดกทางภาษา ที่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา...

TAG : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ