เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - รัฐบาล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : รัฐบาล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
พิธีกร : วริษา ศิริพฤษานุกูล
แขกรับเชิญ : ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 15 พค 60วริษา ศิริพฤษานุกูลรัฐบาล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังศุภณัฐ สิรันทวิเนติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผลกองกิจการต่างประเทศ