เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
พิธีกร : ณิชารีย์ พัดทอง, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า), เจฟฟรีย์ ไนการ์ด รองประธานกรรมการอาวุโส บจก.ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 18 พค 60สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล เสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ซีเกทสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้า