คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : สายตาไม่ดี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 19 พฤษภาคม 2560 - สะเก็ดข่าวต่อมา ไปกันที่ จ.ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า มาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลสุขสวัสดิ์ อ.บึงไพร จะได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่มีชาวบ้านที่สนใจบางคนอายุเยอะแล้ว อย่างท่านนี้คุณทองอินทร์ เกศรี อายุ 60 ปี ยังต้องการที่จะเรียนรู้แต่ก็มาติดขัดขั้นตอนการสนเข็มนี่ล่ะ พยายามร้อยด้ายเข้าไปในเข็มเย็บผ้า พยายามอยู่นานจนมีคนส่งแว่นตามาให้ มีแว่นช่วยแล้วน่าจะทำได้ แต่ที่ไหนได้ยังไม่เข้าอยู่ดี ถอดแว่นออกไม่ถนัด คุณพี่ท่านนี้นำแว่นอันใหม่มาใส่ให้ แต่ก็ยังร้อยด้ายไม่เข้ารูเข็มอยู่ดี กว่าจะได้นานทีเดียว

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 19 พฤษภาคม 2560สายตาไม่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษสร้างอาชีพ