รัฐบาลไม่คิดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 %

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาลยืนยันไม่มีแนวคิดการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 เปอร์เซนต์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย กล่าวถึง แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน ที่กรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เสนอมายัง สนช.ที่เห็นควรให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 1 เพื่อนำไปสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการศึกษาว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงแล้ว อีกทั้งรัฐบาลยังไม่มีแนวคิดดังกล่าว ถึงแม้มีการเสนอมายังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชื่อว่าจะไม่เห็นด้วยและอาจให้ระงับหรือยุติไปก่อน

TAG : รัฐบาลไม่คิดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาล