กกต.เตรียมชงศาลรัฐธรรมนูญปมเซตซีโร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กกต.เตรียมประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมถูก เซตซีโร หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้        

โดยหลังได้รับหนังสือชี้แจง การลงมติเห็นชอบกฎหมายดังกล่าว จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.แล้ว กกต.จะประชุมกับคณะที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาว่ามีประเด็นใดที่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 70 ที่ให้ กกต.พ้นจากตำแหน่งทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้และปฏิบัติหน้าที่จนกว่ามี กกต.
ชุดใหม่  

เบื้องต้นพิจารณาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรค 2 และมาตรา 26 ที่ต้องปฏิบัติหน้าตามหลักนิติธรรม รวมถึงยกเจตนารมย์เดิมของ กรธ.ที่ให้ผู้มีคุณสมบัติครบอยู่ต่อจนครบวาระ และประเด็นลิดรอนสิทธิ กกต.เพราะเมื่อพ้นจากตำแหน่ง จะเป็นกรรมการในองค์กรอิสระอื่นๆ ไม่ได้ จึงมีแนวโน้มว่าจะส่งความเห็นแย้ง เพื่อให้มีการตั้งกรรมาธิการร่วมฯและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ชื่อ "บังเอิญ กกต.ชุดนี้สั่งไม่ได้" เนื้อหาขอให้สังคมช่วยคิดเกี่ยวกับการเซตซีโร กกต.ว่าอาจมีผลมาจากการที่ กกต.ชุดนี้สั่งไม่ได้ โดยอ้างถึง 5 สถานการณ์ที่สะท้อนถึงการทำงานของ กกต.ที่อาจขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ

ส่วนการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันนี้ได้นำประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ ซึ่งที่ประชุมยอมรับอาจถูกเซตซีโรเช่น กกต.แต่ได้ส่งความเห็นเรื่องนี้ไปที่ กรธ.และ สนช.แล้ว

TAG : กกตเซตซีโรรัฐธรรมนูญ