แฉปมโกงเงินอุดหนุนวัด พศ.รื้อขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ลดการรั่วไหล

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ยังแฉกันไม่หยุด ถึงเส้นทางการเรียกเงินทอนจากวัด ด้านสำนักงานงานพระพุทธศาสนาฯ หลังเพิ่มขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากขึ้น ทำให้การรั่วไหลลดลง ติดตามจากรายงานของ คุณพรเทพ สิงหกุล

แก๊งคนในสำนักงานพระพุทธศาสนา หรือ พศ.ที่เรียกส่วนแบ่งงบประมาณบูรณะปฎิสังขรณ์จากวัดเป็น "เงินทอน" เดือดร้อนพาดพิงถึงพระสงฆ์หลายวัด ต้องพากันออกมาชี้แจง โดยยอมรับต้องโอนเงินกลับให้คนใน พศ. จนบางวัดเงินบูรณะแทบไม่มีเหลือ

แม้แต่อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ จังหวัดลำปาง ที่ตกเป็น 1 ใน 5 วัดของจังหวัด ที่เข้าข่ายถูกสอบสวน ยังต้องออกมาเผยขบวนการโกงเงินทอน โดยระบุว่า ช่วงที่ตนเป็นเจ้าอาวาส มีผู้หญิงโทรศัพท์ติดต่อมา และแนะนำวิธีการขอเงินงบประมาณจากส่วนกลาง ตลอดจนขั้นตอนการรับเงินและการโอนเงินกลับ ตนจึงได้ทำตามโอนเงินกลับไป

แม้คำอธิบายชัดแจ้ง แต่ผู้อำนวยการ พศ.ยังต้องสอบต่อ โดยเฉพาะประเด็นที่ทางวัดได้รับงบประมาณไปแล้ว ต้องโอนเงินกลับมาให้คนใน พศ.อีก

เส้นทางเงินงบประมาณที่หวนกลับมาเป็นเงินทอน ส่งกลับให้คนใน พศ.เป็นเงินในส่วนของเงินอุดหนุนใช้บูรณะปฎิสังขรณ์วัด ที่แต่ละปีมีกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนการอนุมัติเงินหละหลวมมาตลอด แค่ทางวัดของเงินเข้ามาในส่วนกลาง ผู้อำนวยการ พศ.ก็พิจารณาอนุมัติเงินส่งตรงกับไปที่วัด

ในช่วงปี 2558-2559 ผู้อำนวยการ พศ.เริ่มพบปัญหา จึงสั่งรื้อระบบการเบิกจ่ายเงินให้รัดกุมมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นตอนตั้งแต่การขอใช้เงินงบประมาณ ต้องผ่านการตรวจสอบจากระดับจังหวัด ก่อนมาถึงส่วนกลาง และต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและการอนุมัติเงินอีกหลายชั้น ก่อนที่วัดจะได้รับเงิน ซึ่งช่วยลดการรั่วไหลของงบประมาณส่วนนี้ได้

นอกจากเข้มงวดการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว พศ.ยังลั่นเอาผิดกับทุกคนที่มีส่วนทุจริตกับเงินทอนวัด เพราะถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยสูงสุด ที่มีผลต่อความเชื่อความศรัทธาของสังคม ที่มีต่อวงการพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วย

TAG : เงินทอนวัดทุจริตเงินทอนวัดขั้นตอนอนุมัติเงินอุดหนุนวัดเงินทอน