ฮือฮา! วัดสร้างแท็งก์น้ำรูปบาตรยักษ์ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - วัดในจังหวัดนครราชสีมา สร้างแท็งก์น้ำรูปบาตรยักษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร สูง 2 เมตร ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้วัด และพื้นที่ใกล้

ที่วัดโคกตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แท็งก์เก็บน้ำภายในวัด ถูกก่อสร้างเป็นรูปบาตรพระขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานของแท็งก์น้ำสูง 12 เมตร ขนาดความกว้างของบาตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร สูง 2 เมตร สามารถบรรจุน้ำได้มากถึง 3,000 ลิตร สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรผ่านไปมา เพราะสามารถมองเห็นบาตรพระยักษ์นี้ได้อย่างชัดเจน      

นายสุรศักดิ์ แก้วจอหอ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด บอกว่า แท็งก์น้ำรูปบาตรพระยักษ์ ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อน ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 40,000 บาท สาเหตุที่สร้างเพราะในอดีตวัดมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง พระสงฆ์ต้องเดินเท้าไปตักน้ำที่บ่อน้ำซึ่งอยู่ห่างไกล เจ้าอาวาสจึงคิดสร้างแท็งก์น้ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ส่วนการที่สร้างเป็นรูปบาตรพระยักษ์ เพื่อให้วัดมีความโดดเด่น และเป็นกุศโลบายให้ประชาชนสนใจ เข้าวัดทำบุญด้วย

ด้านพระครูสุตตะ กิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดโคกตลาด บอกว่า วัดสร้างบาตรพระยักษ์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระจะอยู่ได้ก็เพราะมีบาตรเลี้ยงชีพ บวชเป็นพระต้องออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ซึ่งแท็งก์น้ำบาตรพระของวัดโคกตลาดแห่งนี้ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งภายในวัดได้ บางครั้งน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล ชาวบ้านก็จะมารองหรือสูบน้ำจากวัดไปบรรเทาความเดือดร้อนได้

TAG : วัดโคกตลาดแท็งก์น้ำแท็งก์น้ำรูปบาตรยักษ์บาตรยักษ์ปัญหาภัยแล้ง