คลิปที่เกี่ยวข้อง

เช้านี้เพื่อสังคม - PEA ชูปี 2560 เป็นปีแห่งการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดกิจกรรม “พัฒนาต้นแบบทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย” มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพกับประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และจิตใจ กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้เป็นปีที่มุ่งสู่วัฒนธรรมการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมสร้างความปลอดภัย ให้อยู่ในจิตสำนึกของพนักงาน และยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน

TAG : กิจกรรมพัฒนาต้นแบบทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช้านี้เพื่อสังคม