เดินหน้าประเทศไทย - Start up อนาคตไกลสู่ Thailand 4.0

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : Start up อนาคตไกลสู่ Thailand 4.0

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
พิธีกร : นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : รัชวุฒิ พิชยาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกซิ จำกัด, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount.com

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 17 มิย 60Start up อนาคตไกลสู่ Thailand 4 0นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริณัฐชนน อาภาศรีรัตน์รัชวุฒิ พิชยาพันธ์ดร พันธุ์อาจ ชัยรัตน์กฤษฎา ชุตินธร