คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชาวแม่ฮ่องสอนแห่ต้อนรับ ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สานต่องาน-ปราบค้าประเวณี หลังพ้นผิดกรณีค้ามนุษย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ทันทีหลังกลับไปรับตำแหน่งเดิม พร้อมมอบนโยบายจัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน ซึ่งเป็นต้นเหตุเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง หลังกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมเป็นวันแรก เพื่อมอบนโยบายให้คณะทำงานระดับอำเภอ และเปิดการขับเคลื่อนโครงการดูแลคน-ดูแลป่า ตามนโยบายจัดสรรที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่ามกลางชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก

ขณะที่กลุ่มเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว และเด็กที่อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอสัญชาติไทย พร้อมกลุ่มชาวบ้านห้วยโผ ที่ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มทับหมู่บ้าน 151 ครัวเรือน เมื่อปี 2545 และได้รับความช่วยเหลือจากนายสืบศักดิ์ ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สะเรียง เข้ามอบดอกไม้และแสดงความยินดี ที่นายสืบศักดิ์ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง

นอกจากนี้ กลุ่มผู้สูงอายุยังได้ร่วมกันผูกข้อมือเพื่อเรียกขวัญให้นายสืบศักดิ์ ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอ

อย่างไรก็ตามนายสืบศักดิ์ ยืนยันว่า จะเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นต้นตอความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ ควบคู่ไปกับการปราบปรามเรื่องดังกล่าวที่เป็นปัญหาปลายเหตุ

TAG : ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ว่า แม่ฮ่องสอนการค้ามนุษย์