คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทหารยึดคืนผืนป่าสงวน 5,000 ไร่ จ.เชียงราย หลังถูกชาวบ้านบุกรุกแผ้วถาง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เจ้าหน้าที่ทหาร สนธิกำลังตำรวจ และฝ่ายปกครอง ยึดคืนป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย กว่า 5,000 ไร่

ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงราย สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พญาเม็งราย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบทวงคืนผืนป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย หลังชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา ข้าวโพด ส้ม ขิง และมันสำปะหลัง

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบภาพถ่ายทางดาวเทียมตั้งแต่ปี 2545 พบพื้นที่การเกษตร 1,720 ไร่ ปี 2557 มีการบุกรุกเพิ่ม 5,020 ไร่ และปี 2560 มีพื้นที่การเกษตร 3,479 ไร่ โดยส่วนที่หายไปมีการนำไปปลูกยางพารา และเมื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นผืนป่าสีเขียว ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือการปลูกยางพารา

จากการตรวจสอบในผืนป่าดังกล่าว ยังพบต้นสักขนาดใหญ่ มีร่องรอยขุดเจาะโคนต้น และเผาลำต้นเพื่อให้ยืนต้นตาย ก่อนจะตัดนำไปขายในภายหลัง และเจ้าหน้าที่ยังพบบ้านที่ก่อสร้างด้วยไม้แผ่นกว้าง 8-12 นิ้ว ที่ตอกตะปูไม่เรียบร้อย จึงคาดว่าจะเป็นการตากไม้เอาไว้เพื่อรอจำหน่าย

เจ้าหน้าที่จึงเสนอให้ชาวบ้านที่บุกรุกได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมดฤดูกาล แล้วคืนพื้นที่ทั้งหมด แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้สารเคมี เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำ ซึ่งชาวบ้านก็ยินยอม และเมื่อเก็บเกี่ยวผลิตเสร็จก็จะปล่อยให้เป็นป่าเหมือนเดิม

TAG : ป่าสงวนบุกรุกป่ายึดคืนผืนป่าสงวนยึดคืนผืนป่าสงวน เชียงราย