รัฐดันราคาน้ำยางพาราไม่ให้ต่ำกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม หวังทั้งระบบปรับตัวสูงขึ้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐดันราคาน้ำยางพาราให้ไม่ต่ำกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม หวังให้ราคายางพาราทั้งระบบปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอเกษตรกรอย่าเคลื่อนไหวในช่วงนี้เพราะไม่มีใครแก้ปัญหาได้ดีเท่านี้แล้ว

นายกรัฐมนตรี บอกว่าปัญหาที่ทำให้ราคายางตกต่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบุกรุกป่าปลูกยางพารากว่า 3 ล้านไร่ทำให้เกิดภาวะล้นตลาด ดังนั้นจึงสั่งให้เร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และสนับสนุนปลูกพืชทดแทนอื่น เช่น ทุเรียน มังคุด พร้อมย้ำจะไม่ใช้วิธีการแบบนักการเมือง เช่นการอุดหนุนราคายางที่ไม่สัมพันธ์กับตลาดโลกอีก

นายกรัฐมนตรีสนใจผลิตภัณฑ์ยางพาราที่การยางแห่งประเทศไทยนำมาจัดแสดง เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ และ ผลิตภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ สำหรับการฝึกของกองทัพบก กระเป๋ายางพาราป้องกันการกรีดกระเป๋า พร้อมให้จัดทำบัญชีรวบรวมความต้องการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการผลิตใช้ในประเทศให้มากขึ้น  

ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย ได้หารือกับนายกสมาคมน้ำยางแห่งประเทศไทย กำหนดราคาน้ำยางสดให้ไม่น้อยกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป โดยมั่นใจว่าชาวสวนยางพาราเข้าใจรัฐบาล และสถานการณ์ราคายางพาราเป็นอย่างดี แต่อาจมีผู้เสียประโยชน์บางกลุ่มที่ยังเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดความวุ่นวายแต่อย่างใด

คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติงบประมาณ 1,296 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรปรับพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยอุดหนุนไร่ละ 6,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ใน 3 โครงการ คือ โครงการปรับพื้นที่ปลูกข้าว โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยทั้ง 3 โครงการเพื่อปรับประสิทธิภาพบำรุงพื้นที่ และลดอุปสงค์ข้าวเพื่อไม่ให้ล้นตลาดด้วย

TAG : ราคายางราคาน้ำยางราคายางพารายางพารารัฐดันราคายาง