ครม.เห็นชอบแล้ว! โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพื่อเป็นโอกาสเชื่อมโครงข่ายคมนาคมเอเชีย ยุโรป ต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระทบประชาชนในการเวนคืนที่ดินให้น้อยที่สุด

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการก่อสร้างจากกรุงเทพ-โคราช ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1.79 แสนล้านบาท จะทำสัญญากับประเทศจีนแบบรัฐต่อรัฐ โดยไทยลงทุนเองทั้งหมดในการดำเนินการ 4 ปี และเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทย-จีน-ยุโรป และเอเชีย โดยไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยรัฐบาลตั้งใจจะใช้เส้นทางรถไฟเดิมให้มากที่สุด และเวนคืนที่ดินให้น้อยที่สุดเพียง 10-15% หรือประมาณ 2,815 ไร่ เป็นการก่อสร้างเฉพาะในประเทศ 647 กิโลเมตร เบื้องต้นจะคิดค่าโดยสารจากกรุงเทพ-โคราช 535 บาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ทั้งการก่อสร้างและการใช้แรงงานในไทย ทำให้มีรายได้หมุนเวียน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าโครงการดังกล่าว แต่ขอให้มีความโปร่งใส เพราะจะมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว

TAG : โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย จีนรถไฟความเร็วสูงไทย จีน