สปส.ยืนยันปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินหน้าปฏิรูประบบบำนาญชราภาพพร้อมขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี โดยจะทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเดือนสิงหาคมนี้

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสำนักงานประกันสังคม ได้สรุปแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ ให้ผู้ประกันตนเดิมสมัครใจจะเกษียณตอนอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ส่วนแนวทางที่ 2 จะกำหนดให้ผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมใหม่เกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปี ซึ่งทั้ง 2 แนวทางจะต้องนำมาหารือในคณะกรรมการ สปส.อีกครั้ง ก่อนจะเริ่มทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งหากการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมผ่านความเห็นชอบจะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใหม่ประมาณ 7 ปี

สำหรับการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ เลขาธิการ สปส.ยืนยันว่าจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ถึงแม้ขณะนี้เงินกองทุนประกันสังคม ยังมีความมั่นคงอยู่ แต่ต้องบริหารจัดการให้มีความมั่นคงมากขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้ประกันตนมีรายได้เพียงพอใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ

TAG : สปสปฎิรูประบบบำนาญบำนาญ