สรุปผลแก้ร่างกฎหมายบัตรทอง ไม่ถอดมาตราร่วมจ่าย ชี้ต้องศึกษาระยะยาว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ข้อสรุปในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ตัดมาตราที่เปิดทางให้ร่วมจ่าย แต่ยังต้องศึกษาระยะยาว

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีอาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน สรุปผลและรวบรวมประเด็นการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้

ที่ประชุมได้หารือกันอย่างกว้างขวางในภาพรวม 14 ประเด็น และสรุปความคิดเห็นจากช่องทางที่เปิดรับฟังความคิดเห็น แต่ละเวทีด้วย

ในเรื่องการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น ยังคงมาตรา 5 ที่เขียนไว้เปิดทางให้ร่วมจ่าย ยกเว้น ผู้ยากไร้ คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด และสิ่งที่เห็นพ้องกัน คือ ต้องไม่ร่วมจ่าย ณ จุดบริการ คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงบริการผู้ป่วยบัตรทอง และคงสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเสมอภาค แต่ในวิธีการร่วมจ่ายเป็นเรื่องระยะยาว ต้องศึกษากันต่อไป

เครือข่ายประชาชน กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ วันนี้ไปติดตามสรุปผลการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง นำมังคุด เงาะ และเตรียมถุงพริก ถุงเกลือ ใส่กระทะมา ยืนยันขอให้ล้มเลิกแนวคิดการร่วมจ่าย ตัดประเด็นนี้ออกไป เพื่อให้ประชาชนกว่า 49 ล้านคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง ได้รักษาพยาบาลทุกโรคอย่างเท่าเทียม

TAG : กฎหมายบัตรทองบัตรทองบัตรทองร่วมจ่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ