เดินหน้าประเทศไทย - เดินหน้าแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 13 กค 60บัญชา ชุมชัยเวทย์เดินหน้าแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทยปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ