คลิปที่เกี่ยวข้อง

เรียก ตม.ทั่วประเทศกำชับ ห้ามเรียกรับเงินนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกลับประเทศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำชับหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ หากพบจะเอาผิดทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด

พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรียกผู้บริหารและหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศประชุม เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดมาตรการตามนโยบายแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

พลตำรวจโทณัฐธร เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ โดยได้เน้นย้ำห้ามเรียกรับประโยชน์ในทางทุจริต หรือเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนดโดยเด็ดขาด หากพบมีประพฤตินอกเหนือข้อกำหนด จะสั่งย้ายออกนอกพื้นที่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน เอาผิดทั้งทางวินัยและอาญา

เชื่อว่าหลังการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายแรงงานไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 แรงงานต่างด้าวในไทยจะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 10 ปี

TAG : พรก คนต่างด้าวตมเรียกรับเงินนายจ้างแรงงานต่างด้าวหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง