คลิปที่เกี่ยวข้อง

กฟน.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาจถูกหลอกให้เสียเงินฟรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - การไฟฟ้านครหลวง ผ่าอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าพิสูจน์ พบว่าไม่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้จริง เตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อซื้อมาใช้ จะถูกหลอกลวงให้เสียเงิน

นายวิชชา ชาครพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.ได้นำอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ที่มีการขายตามท้องตลาด และทางออนไลน์ ซึ่งอ้างว่ามีคุณสมบัติ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 50% มาตรวจพิสูจน์

โดยอุปกรณ์ที่อ้างว่าทำให้ประหยัดไฟฟ้ามี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบกล่อง หรือตู้ที่มีสายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า พบว่าส่วนใหญ่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ หรือภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้า มีเพียงวัสดุสำหรับถ่วงน้ำหนักบรรจุไว้เท่านั้น, แบบอุปกรณ์สำหรับเสียบเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง, และแบบบัตรสำหรับติด หรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งพบว่าทั้งหมดไม่สามารถประหยัดไฟฟ้าได้จริง
   
ที่สำคัญมีประชาชนหลายรายหลงเชื่อ สั่งซื้อมาใช้ เมื่อพบว่าไม่ได้ช่วยประหยัดไฟฟ้า ก็ไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ขายได้ และถูกผู้ขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าหลอกลวง มีการแจ้งเตือนผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออีก

ทั้งนี้ ยอมรับว่าอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ามีอยู่จริง แต่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกเรียกเก็บค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือ power factor เท่านั้นใช้ในกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือกิจการเฉพาะอย่าง ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไป ไม่ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

โดยวิธีประหยัดไฟฟ้าที่ดีที่สุด คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เช่นเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะเวลาต้องการใช้งาน และปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม

TAG : การไฟฟ้านครหลวงอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าหลอกขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า