คลิปที่เกี่ยวข้อง

สุดเจ๋ง! มช.โชว์รถกำจัดหมอกควันต้นแบบ ลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4 เท่า

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์รถกำจัดหมอกควันต้นแบบ เปลี่ยนเศษวัสดุการเกษตร เป็นถ่านชีวภาพ ใช้แทนถ่านหินลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4 เท่า

ตัวแทนจากชุมชนหลายแห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน เข้าชมรถกำจัดหมอกควันเคลื่อนที่ต้นแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาเปิดตัวในโครงการพัฒนาแนวทางการผลิต และประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพ จากวัสดุการเกษตร เพื่อเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหิน

รถคันนี้สามารถเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นถ่านชีวภาพ ลดปัญหาด้านการเผาในที่โล่ง ปัญหาหมอกควัน และลดค่าก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า
    
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่บนที่ราบเชิงเขาและหุบเขา จึงเป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรออกจากพื้นที่ทำให้เกิดการเผาในที่โล่งแจ้งจนเกิดมลพิษทางอากาศ

“รถกำจัดหมอกควัน” ต้นแบบนี้สามารถเข้าไปจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ โดยสามารถนำซังข้าวโพด ไม้สับ และเหง้ามันสำปะหลัง ไปเผาในรถโดยมีกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนในสภาวะไร้อากาศ แปรรูปออกมาเป็นถ่านชีวภาพอัดเม็ด ที่มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่าถ่านหิน

นายธนศักดิ์ ศิริจันทร์ วิศวกรโครงการฯ บอกว่า รถคันนี้สามารถแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านชีวภาพได้กว่า 600 กิโลกรัมต่อวัน มีต้นทุนการผลิตราว 10-12 บาทต่อกิโลกรัม โดยหลังจากนี้จะมีการวิจัยต่อยอด เพื่อลดต้นทุนของกระบวนการผลิตรถกำจัดหมอกควัน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

TAG : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รถกำจัดหมอกควันลดก๊าซเรือนกระจกสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์