คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดเวทีสาธารณะ ให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็น ร่างสัญญาประชาคม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เปิดแล้วเวทีแรกชี้แจงร่างสัญญาประชาคม เผย 10 ข้อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็น ก่อนนำไปทำสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป

เริ่มเวทีแรกที่สโมสรกองทัพภาคที่ 1 ที่เปิดให้ตัวแทนประชาชน กลุ่มและพรรคการเมืองในภาคกลาง 26 จังหวัด รับฟังคำชี้แจงร่างสัญญาประชาคมทั้ง 10 ประเด็น ที่รวบรวมจากการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนก่อนหน้านี้ พร้อมกับเปิดให้ผู้ร่วมเวทีเสนอแนะความเห็น ก่อนทำการรวบรวมความเห็นจากอีก 3 เวทีเพื่อปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมต่อไป โดยเวทีต่อไปจะมีขึ้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม จากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอจัดทำสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ 

จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะให้จัดทำภาคผนวก จำนวน 15 ข้อ เพื่ออธิบายร่างสัญญาประชาคม พร้อมเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมืองว่า ต้องไม่ใช้อำนาจมุ่งหวังคะแนนเสียง ต้องมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ต้องมีกลไกควบคุมพรรคการเมืองให้มีความรับผิดชอบ มีการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย และปรับปรุงการคัดสรรนักการเมืองอย่างเหมาะสม

ขณะที่พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช.กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าร่วมเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์

ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะการสลับตำแหน่งระหว่างพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น ล่าสุดได้รับการปฏิเสธจากทั้ง 2 คนแล้ว โดยพลเอกประวิตร บอกว่า ยังอยากอยู่กระทรวงกลาโหม ขณะพลเอกอนุพงษ์ บอกว่า อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจ

TAG : ร่างสัญญาประชาคมเปิดเวทีสาธารณะทำสัญญาประชาคมสัญญาประชาคม