ล่าทอง! รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย เทควันโด ซีเกมส์ 2017

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย เทควันโด เพื่อเตรียมแข่ง ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหคม 2560

ประเภทชาย
รุ่น 54 ก.ก. รามณรงค์ เสวกวิหารี
รุ่น 58 ก.ก. เทวินทร์ หาญปราบ
รุ่น 68 ก.ก. ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์

ประเภทหญิง
รุ่น 46 ก.ก. จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์
รุ่น 49 ก.ก. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
รุ่น 57 ก.ก. เบญจรัตน์ อย่างตระกูล

BUGABOO SPORTS 

เครดิตภาพเพจ โค้ชเช แฟนคลับ

TAG : ทีมชาติไทย เทควันโด ซีเกมส์ 2017 รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย