ปิดศูนย์รับแจ้งยอดจดทะเบียนต่างด้าว ยอดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกว่า 7 แสนคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าววันนี้ ยอดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกว่า 700,000 คน ขณะที่ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยัน กลุ่มนี้ที่ทำให้ถูกต้องจะไม่ถูกผลักดันออกนอกประเทศ

ยอดรวมแรงงานต่างด้าวจาก 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ล่าสุดประมาณ 700,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 800,000-900,000 คน

สำหรับกิจการก่อสร้าง เป็นกลุ่มที่มีการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุดกว่า 150,000 คน รองมากลุ่มเกษตร ปศุสัตว์, ร้านอาหาร, งานบริการต่าง ๆ และกิจการต่อเนื่องเกษตร

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 1 ที่จ้างแรงงานเพื่อนบ้านมากที่สุด รองมาเป็นจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และเชียงใหม่

เมื่อปิดศูนย์วันนี้แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเริ่มนัดหมายให้นายจ้างนำแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ และออกใบอนุญาตทำงานต่อได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้นจะต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้ทุก ๆ 2 ปี

ขณะที่ นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ระบุว่า ยอดแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้าสู่ระบบต่ำกว่าความเป็นจริง และยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกทั้งมาตรการนี้ยังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างแท้จริง

TAG : ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวต่างด้าวแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนแจ้งแรงงานต่างด้าว