เดินหน้าประเทศไทย - การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 สู่แรงงานนอกระบบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 สู่แรงงานนอกระบบ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข
แขกรับเชิญ : สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 7 สค 60ชลรัศมี งาทวีสุขการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 สู่แรงงานนอกระบบสำนักงานประกันสังคม