มีชัย เผยรับฟังข้อเสนอปม เบอร์ผู้สมัคร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ประธาน กรธ.พร้อมรับข้อเสนอการกำหนดหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต รวมถึงข้อเสนอยกเลิกเบอร์และใช้โลโก้พรรคการเมืองแทน

โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ยอมรับว่าข้อเสนอของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ให้ใส่ชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรคการเมือง แทนระบบต่างเขตต่างเบอร์ของ กรธ.นั้น ช่วยทำให้การซื้อเสียงยากขึ้น แต่ยังยืนยันการกำหนดเบอร์ยังมีความจำเป็น เพราะประชาชนมีความคุ้นเคย รวมถึงยังมีประชาชนที่ไม่รู้หนังสือด้วย ดังนั้นแนวทางของ กรธ.ที่ให้ต่างเขตต่างเบอร์ จึงเหมาะสมกับประชาชนและลดปัญหาซื้อเสียง

พร้อมย้ำด้วยว่า ระบบแยกเบอร์ ไม่ทำให้ประชาชนสับสน ไม่เกิดความยุ่งยากในการนับคะแนน และการประกาศผลก็ล่าช้าเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดสอบถามความเห็นผ่านระบบไลน์ส่วนตัวเรื่อง "โหวตบัตรเลือกตั้ง" หลัง กรธ. กำหนดเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแยกเบอร์ โดยให้เลือกว่าจะลงคะแนนแบบหมายเลขเดียว หรือไม่จำเป็นต้องหมายเลขเดียวกัน หรือบัตรเลือกตั้งใส่เฉพาะชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค ไม่มีหมายเลข

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ก็ท้าพนันตัดหัวกับ กรธ.ว่าระบบใหม่นี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตามที่ กรธ.ระบุ เพราะการทุจริตเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่เกี่ยวกับหมายเลข 

พร้อมระบุรูปแบบดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับประชาชน พรรคการเมือง และ กกต. เป็นเหตุให้การเลือกตั้งเสี่ยงเป็นโมฆะ มีปัญหาการนับคะแนน ที่จะเกิดความผิดพลาดง่ายขึ้น และการประกาศผลเลือกตั้งล่าช้า

TAG : มีชัย ฤชุพันธุ์เลือกตั้งเบอร์ผู้สมัครกรธ