วัดดัง จ.อ่างทอง สร้างหน้าบันศาลาการเปรียญเป็นปริศนาธรรม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - วัดดังในจังหวัดอ่างทอง สร้างหน้าบันศาลาการเปรียญเป็นปริศนาธรรม ให้แง่คิดเตือนใจพุทธศาสนิกชน และยังเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น

วัดสามประชุมราษฎร์บูรณะ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สร้างหน้าบันศาลาการเปรียญสามมุข เป็นรูปปั้นและข้อความสื่อความหมายถึงสัจธรรมของชีวิต เพื่อเตือนสติชาวบ้านให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท และไม่ยึดติด

เจ้าอาวาสวัดสามประชุมราษฎร์บูรณะ เปิดเผยว่า ปริศนาธรรมที่สร้างขึ้นได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่มาทำบุญ บางคนเห็นแล้วก็นำไปไตร่ตรอง เพื่อใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใด เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

วัดสามประชุมราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดสามเรือน อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนศาลาการเปรียญของทางวัด มีอายุกว่า 100 ปี ได้รับการบูรณะอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้งานได้

TAG : วัดสามประชุมราษฎร์บูรณะวัดสามเรือนศาลาการเปรียญปริศนาธรรมข้อคิดเตือนใจ