หอการค้าไทยห่วง! แนวโน้มคอร์รัปชันจะรุนแรงขึ้น เหตุรัฐเร่งลงทุนโครงการใหญ่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - การที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนเป็นห่วง แนวโน้มการคอร์รัปชันในอนาคตจะรุนแรงขึ้น

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 53 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 55 ซึ่งการที่ค่าดัชนีมีแนวโน้มใกล้เกณฑ์ 100 จะถือว่าปัญหาการคอร์รัปชันลดลง หรือเรียกว่าแทบไม่พบการคอร์รัปชันเลย

ส่วนเหตุผลที่ทำให้ค่าดัชนีคอร์รัปชันไทยลดลง เพราะประชาชนกังวลว่าอาจมีการคอร์รัปชันจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้ค่าดัชนีมาอยู่ที่ระดับ 54 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57 โดยประชาชนเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐยังไม่เข้มงวดและมีช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชัน

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 59% ไม่นิยมจ่ายเงินใต้โต๊ะ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 8 ปี แต่ก็พบว่าผู้ที่จ่ายเงินใต้โต๊ะใช้เม็ดเงินมากขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% ของงบประมาณ มีผลสร้างความเสียหายสูงถึง 65,000-196,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพีประมาณ 0.4-1.3%

ด้าน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดสัมมนาโครงการขยายผลความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจุดประสงค์สำคัญเพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจะนำผลสรุปมาเสนอเป็นมาตรการแก้ไขและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

TAG : คอร์รัปชันนักการเมืองคอร์รัปชันการคอร์รัปชันในไทยแนวโน้มการคอร์รัปชันหอการค้าไทย