หน่วยงานทั่วประเทศจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หน่วยงานทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จังหวัดสงขลา ถือโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปรับทัศนียภาพเมืองท่องเที่ยว โดยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าทั่วเมือง เริ่มที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลคลองขุด จังหวัดสตูล ร่วมทำกิจกรรมวันแม่และได้สวมหมวกนิรภัยสำหรับเด็กที่รับมอบจากนายอำเภอเมืองสตูล ตามโครงการ "ขอบคุณที่ห่วงใยหนู" เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก การปฏิบัติตามวินัยจราจร ให้กับเด็กและผู้ปกครอง สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มสมาชิกชมรมปั่นจักรยานและชาวนครพนม รวมกว่า 300 คัน ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากตัวเมืองนครพนมไปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ร่วมกันทำบุญสักการะองค์พระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สวนสุขภาพบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 36 เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่เอกลักษณ์ความสวยงามของกล้วยไม้ไทย และไม้ดอกเมืองเหนือ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ส่งเสริมเกษตรกรไทยในการปลูกกล้วยไม้

จังหวัดลพบุรี บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม ผู้บัญชาการศูนย์ทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่า โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากร้านค้าในจังหวัดสระบุรี   จำนวนกว่า 2,000 ต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

TAG : วันแม่แห่งชาติวันแม่ 2560กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันแม่ 12 สค 60วันแม่ 2017