บรรยากาศงานแถลงข่าว นิทรรศการน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมตัวพาพสกนิกรชาวไทยรำลึกองค์อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย 3 นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” ราชาในดวงใจ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวง ร.9 เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” จะจัดแสดงเป็นนิทรรศการแรก โดยจะบอกเล่าถึง พระราชปณิธานและสืบสานโครงการต่างๆ
ส่วนนิทรรศการราชาในดวงใจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จะเริ่มจัดแสดงในวันที่ 24 ส.ค. และ 2 ก.ย. ตามลำดับ

TAG :